۲۷
مهر

قدردانی سفیر ترکیه در تهران از انتشار کتاب ” من راوی، آخرین کودتای ترکیه “

پروفسور دریا اورس، سفیر محترم جمهوری ترکیه در ایران ، با ارسال نامه ای به مدیر انتشارات لوح فکر از نویسنده و ناشر کتاب ” من راوی، آخرین کودتای ترکیه ” سپاسگزاری کرد.

کتاب فوق که ابتدای پاییز امسال منتشر شده روایتی است از کودتای سال ۲۰۱۵ در ترکیه که با حضور مردم ترکیه ناکام ماند.

نویسنده کتاب در شب کودتا در استانبول حضور داشته و با خبرگزاری آناتولی همکاری دارد، ضمن توصیف وقایع شب کودتا، روابط ایران و ترکیه و تحولات منظقه طی چند سال گذشته را نیز در کتاب بیان کرده است.