۲۷
مهر

قدردانی سفیر ترکیه در تهران از انتشار کتاب ” من راوی، آخرین کودتای ترکیه “

پروفسور دریا اورس، سفیر محترم جمهوری ترکیه در ایران ، با ارسال نامه ای به مدیر انتشارات لوح فکر از نویسنده و ناشر کتاب ” من راوی، آخرین کودتای...

ادامه مطلب